Lepplax Marthaförening

Distriktets vårmöte

27.02.2018 kl. 11:26

Kom med till Jakobstads Marthadistrikts vårmöte i Sundby samlingshus torsdagen den 15.3. kl. 18.30! Gerd Snellman medverkar, möjlighet att köpa hennes bok finns.Anmäl dej senast 7.3 till Lillemo t. 0503361723 eller lillemoliback@gmail.com. Samåkning ordnas.

MÅNADSMÖTE

Vårt eget månadsmöte blir må. 19.3. kl.19.00 i Lepplax samlingshus. Mia Laakoli-Fors ger oss recept och smakprov på salt och sött till kaffet. Carina och Tua tar med vinster till lotteriet. Lillemo och Pia kokar kaffet.

lepplax lepplax
Kontaktuppgifter

Kontakt

Pia Boström
Ordförande
040 5836 253
Lillemo Libäck
Sekreterare
050 3361 723
Marianne Aspfors
Kassör
050 3432 393