Lepplax Marthaförening

info

27.02.2020 kl. 15:59
Distriktets vårmöte+månadsträff
Vill du komma med till Jakobstads Marthförenings vårmöte 12.3 kl. 18.30 i Jakobstads gymnasium? Anmäl dig i så fall till Lillemo, 0503361723 e lillemoliback@gmail.com senast 8.3. Vår egen månadsträff blir den 17.3 kl.19.00 i samlingshuset. Hemlig gäst medverkar!
lepplax lepplax
Kontaktuppgifter

Kontakt

Pia Boström
Ordförande
040 5836 253
Lillemo Libäck
Sekreterare
050 3361 723
Marianne Aspfors
Kassör
050 3432 393